Llibres i autors

El Premi Menjallibres no tenen unes bases oficials, però les propostes han de tenir en compte aquests criteris per la selecció de les lectures:

1. La selecció es farà entre llibres adequats per a joves lectors entre els 12 i els 16 anys (preferiblement novel·la juvenil - JN) en prosa per a lectors que es trobin en aquesta franja d’edat.

2. Han de ser obres la primera edició de les quals hagi estat publicada entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de març de 2024.

3. Cada membre de la Comissió ha de proposar un mínim de 2 títols fins al dia 11 d’abril (preferiblement abans de les 14 hores) al correu electrònic: morenoef@diba.cat

4. Les obres han d’estar escrites en català o castellà o ser traduccions a alguna d’aquestes llengües.

5. Es poden incloure obres que hagin rebut altres premis literaris.

6. En el supòsit que sigui una lectura que pertanyi a una trilogia o col·lecció (amb fil argumental tot i que cada llibre sigui auto-concloent) només seran seleccionables els primers volums.

7. L’autor que ja hagi resultat guanyador del Premi Menjallibres no podrà tornar a ser seleccionat fins, com a mínim, passats tres anys.

8. Cal tenir present que els autors dels llibres seleccionats han de poder venir a Vilanova i la Geltrú a les trobades que tindran amb el públic juvenil de la ciutat, per tant si es tracta d’autors estrangers cal que puguin ser accessibles (amb domicili al nostre país o que les editorials assegurin la seva participació).

9. Es donarà valor a la inclusió en la selecció d’un mateix títol que també hagi estat publicat en Lectura Fàcil per tal que els alumnes amb necessitats especials o dificultats lectores i de comprensió accedeixin en les mateixes condicions que la resta de participants.

Si ets un/a escriptor/a o una editorial i vols que es valori un llibre pots enviar dos exemplars a:

Institut Municipal d’Educació i Treball
C. Unió 81-87
Vilanova i la Geltrú 08800