Llibres i autors

El Premi Menjallibres no tenen unes bases oficials, però les propostes han de tenir en compte aquests criteris per la selecció de les lectures:

- La selecció es farà entre llibres infantils i juvenils (nivell lector I*** o JN) en prosa per a lectors que es trobin entre la franja d’edat de 12 i 14 anys.
 - Han de ser obres editades la primera edició dels quals hagi esta publicada entre l’1 de gener de 2015 i el 2017.
- Les obres poden estar escrites en català o castellà.
- No queden descartades les obres que hagin rebut premis literaris.
- En el supòsit que sigui una lectura que pertanyi a una trilogia o col·lecció (amb fil argumental tot i que cada llibre sigui auto-concloent) només seran seleccionables els primers volums.
 - Cal tenir present que es autors dels llibres seleccionats han de poder venir a Vilanova i la Geltrú a les trobades dels autors amb el públic juvenil de la ciutat per tant, si es tracta d’autors estrangers cal que puguin ser accessibles (amb domicili al nostre país…o que les editorials assegurin la seva participació).
- Es donarà valor a la inclusió en la selecció d’un mateix títol que també hagi estat publicat en Lectura Fàcil per tal que els alumnes amb necessitats especials o dificultats lectores i de comprensió accedeixen en les mateixes condicions que la resta de participants. 

Si ets un/a escriptor/a o una editorial i vols que es valori un llibre pots enviar dos exemplars a:

Institut Municipal d’Educació i Treball
C. Unió 81-87
Vilanova i la Geltrú 08800