Llibres i autors

El Premi Menjallibres no tenen unes bases oficials, però les propostes han de tenir en compte aquests criteris per la selecció de les lectures:

- La selecció es farà entre llibres infantils i juvenils en prosa per a lectors que es trobin entre la franja d’edat de 12 a 14 anys o de 14 a 16 anys (segons sigui el cas).
 - Han de ser obres editades la primera edició dels quals hagi esta publicada entre l’1 de gener de de l’any anterior a l’edició del Premi i l’abril del mateix any de convocatòria.
- Les obres poden estar escrites en català o castellà.
- No queden descartades les obres que hagin rebut premis literaris.
- En el supòsit que sigui una lectura que pertanyi a una trilogia o col·lecció (amb fil argumental tot i que cada llibre sigui auto-concloent) només seran seleccionables els primers volums.
 - Cal tenir present que es autors dels llibres seleccionats han de poder venir a Vilanova i la Geltrú a les trobades dels autors amb el públic juvenil de la ciutat per tant, si es tracta d’autors estrangers cal que puguin ser accessibles (amb domicili al nostre país o que les editorials assegurin la seva participació).
- Es donarà valor a la inclusió en la selecció d’un mateix títol que també hagi estat publicat en Lectura Fàcil per tal que els alumnes amb necessitats especials o dificultats lectores i de comprensió accedeixen en les mateixes condicions que la resta de participants. 

Si ets un/a escriptor/a o una editorial i vols que es valori un llibre pots enviar dos exemplars a:

Institut Municipal d’Educació i Treball
C. Unió 81-87
Vilanova i la Geltrú 08800