Calendari 2019-2020


DATA

ACTIVITAT

De l’1 al 15 d’octubre 2019

DIFUSIÓ PROJECTE CENTRES I ALUMNAT
De l’1 al 25 d’octubre 2019

INSCRIPCIÓ ALUMNAT28, 29,30 i 31 octubre 2019

DISTRIBUCIÓ LLIBRES
Dimecres 15 de gener 2020
Previsió. Pendent confirmació


Trobada amb MURIEL VILLANUEVA

RUT SENSE HACDijous 27 de febrer 2020
Previsió. Pendent confirmació


Trobada amb LAIA AGUILAR

JUNODimecres 13 de març 2020
Previsió. Pendent confirmacióTrobada amb FERNANDO LALANA

TU, SUCIA RATA
15 d’abril de 2020

DATA ENTREGA BOOKTRAILERSDel 9 al 19 d’abril 2020
Previsió. Pendent confirmació

VOTACIONSDimecres 15  de maig 2020
a les 11h

Auditori Eduard Toldrà


ACTA ENTREGA PREMIS I CLOENDA