Calendari 2018-2019


DATA

ACTIVITAT

De l’1 al 15 d’octubre 2018

DIFUSIÓ PROJECTE
De l’1 al 26 d’octubre 2018

INSCRIPCIÓ ALUMNAT29, 30 i 31 octubre 2018

DISTRIBUCIÓ LLIBRES
Dimecres 16 de gener 2019
Sessió 1: de 10 a 11.15h
Sessió 2: de 11.45 a 13h
Auditori Eduard Toldrà


Trobada amb ELOY MORENO

INVISIBLEDimecres 13 de febrer 2019
Sessió 1: de 10 a 11.15h
Sessió 2: de 11.45 a 13h
Auditori Eduard Toldrà


Trobada amb CARE SANTOS

50 COSES SOBRE MIDimecres 13 de març 2019
Sessió 1: de 10 a 11.15h
Sessió 2: de 11.45 a 13h
Auditori Eduard ToldràTrobada amb DAVID LOZANO

DESCONOCIDOS
10 d’abril de 2019

DATA ENTREGA BOOKTRAILERSDel 9 al 19 d’abril 2019


VOTACIONSDimecres 15  de maig 2019,
a les 11h

Auditori Eduard Toldrà


ACTA ENTREGA PREMIS I CLOENDA