Inscripció

- Adreçat a alumnat d’ESO de centres públics o concertats de Vilanova i la Geltrú.
- La inscripció és voluntària.
- La inscripció ha de ser autoritzada pel professorat i cal fer-la a través del centre educatiu.
- La inscripció es realitza a través de Comitès de lectura de sis persones cadascun.
Cada centre té els seus propis comitès de lectura. És recomanable que cada comitè de lectura estigui format per sis alumnes.
- Cada persona inscrita ha d’entregar el document “autorització/cessió d’imatge”, signat pel pare, la mare o tutor.
- La inscripció no serà oficial fins que s’entregui el full d’inscripció, juntament amb les sis autoritzacions signades i es recullin els llibres finalistes.
- L’Ajuntament facilita gratuïtament els llibres escollits al professorat un cop entregat el full d’inscripció i els documents d’autorització/cessió imatge alumnes.
- S’entreguen dos exemplars de cada llibre finalista a cadascun dels comitès de lectura (un total de 6 llibres per comitè). Al finalitzar el programa cada alumne de la comissió es quedarà amb un dels exemplars distribuïts.
- L’alumnat s’apunta al premi amb el següent compromís:
    1. Llegir els tres llibres.
    2. Possibilitat de participar en trobades entre alumnes de diferents centres.
    3. Participar amb les trobades amb els escriptors.
    4. Votar el llibre que més li ha agradat.