Grup promotor

El grup promotor és l’encarregat de seleccionar els tres llibres finalistes del Premi Menjallibres, llibres que hauran de ser llegits per l’alumnat.

El grup promotor estarà format per:

- Dos representants de centres de secundària (mestres i/o bibliotecaris escolars)
- Un representant de les llibreries de la ciutat
- Un representant de les biblioteques municipals
- Dos representants d’alumnat
- Un autor/a vinculat/da amb el gènere. 

Cada membre del grup promotor, tenint en consideració una sèrie de criteris, proposa dues lectures. En una primera reunió, cada membre presenta les seves propostes. Si la comissió així ho considera, es poden eliminar alguna de les lectures. Les que són escollides, han de ser llegides per tots els membres i, en una segona reunió, es decideix quines són les tres lectures finalistes.